Vilken information måste finnas på en skraplott?

skraplotter-foto

Informationen på en lott

En skraplott är inte enbart en lott med plats för skraprutor. Det finns en uppsjö information som också ska få plats. Vilken information som måste finnas regleras enligt lotterilagen. Syftet med informationen är att ge spelarna den information som behövs för att veta att lottern är riktig och vilka spelregler som gäller för lotteriet.

En lottsedel ser vid första anblicken ut som en enkel papperslapp med skraprutor. En närmare titt avslöjar dock att en lott är fullproppad med information. Informationen finns där för att lagen så säger, och är still stor hjälp för en lottköpare. För information är viktig, inte minst för att en spelare ska veta under vilka förutsätningar som lotteriet sker. Informationen ger svar på vilka vinster som finns att vinna, hur många av dessa, och hur detta betalas ut. Det finns även information om vem som arrangerar lotteriet och vem som ger tillståndet.

Det här är den information som måste finnas med.

 • Namnet på den som anordnar lotteriet
 • Lotteriföreståndarens namn och telefonnummer
 • Vilket tillstånd som finns för lotteriet och vem som utfärdat det. Det är kommun eller länsstyrelse vid lokala och regionala lotterier, och Lotteriinspektionen vid nationella lotterier som kan ge tillstånden.
 • Lotterikontrollantens namn och telefonnummer. Alla lotterier måste ha en oberoende kontrollant knuten till spelet. Det ska gå att nå den personen.
 • När lotterna börjar respektive slutar att säljas. Alla lotterier är begränsade i tid. Det ska tydligt stå på lotten vilken period som lotten gäller under.
 • Antalet lotter. Det ska alltid anges hur många lotter som finns till försäljning under spelomgången.
 • Lottens pris. Det här känns kanske självklart, men är en viktig del i att alla får lika förutsättningar för att vinna. Alla lotter ska kosta exakt lika mycket.
 • Vilka vinster som lotteriet kan generera
 • Vinstvärdet för lotteriet. Ett lotteri ska ge tillbaka mellan 35 och 50 % till spelarna i form av vinster. Det aktuella värdet för lotteriet ska stå angivet på själva lotten.
 • Vinstplanen. Vinstplanen är hur många lotter som har vinst och hur stora dessa vinster är. Den här informationen behöver faktiskt inte finnas med på själva lotten även om det är vanligt att det gör det. Däremot måste det alltid finnas information om var denna information kan hittas.
 • Var vinsten kan hämtas ut, eller hur en spelare kan få vinsten tillhanda.
 • När det är sista datum för att hämta ut en vinst.
 • Vid vilken tidpunkt som vinsten tillfaller lotteriet igen.
 • Om informationen saknas kan föreningen som ger ut lotten få böta för att de inte följer de lagstadgade reglerna för lotteriverksamhet.

Finns inte denna informationen är det troligen ett olagligt lotteri!