Lotteri ? tillstånd och lagar

Lotteri ? föreskrifter, tillstånd och lagar
Lotterilagen är en mycket hårt reglerad lag som gör att få aktörer har rätt att anordna lotterier. För att anordna lotterier på nationell basis krävs i allmänhet ett tillstånd. Lokala och regionala lotterier kräver registrering, och en mängd krav ställs på den som arrangerar spelet.

Lotterilagen är den lag som reglerar vem som får anordna lotterier och under vilka premisser detta ska ske. Den utverkades år 1994 och i lagen finns de regler som gäller för lotterier anordnade för allmänheten.

Tillstånd
Alla lotterier som anordnas för allmänheten på nationell nivå måste ha tillstånd. Tillståndet är mycket precist och anger ett godkänt antal lotter och vilka vinster som ges. Förutom de grundläggande reglerna som finns i lagen har Lotteriinspektionen rätt att ge ytterligare krav på den som anordnar ett lotteri. I allmänhet kan enbart ideella organisationer ges tillstånd till lotterispel. Det ska finnas registreringsbevis för organisationen.

Förutsättningar

  • För att få ett tillstånd behöver organisationen uppfylla en mängd olika kriterier, inte minst vad gäller själva spelets utformning. Bland annat gäller att:
  • Minst 35 % och högst 50 % av insatserna går till själva vinsterna.
  • Vinstchansen måste visas tydligt på lotten eller på plats där lotterna säljs.
  • Lotteriet ska ge pengar i kassan för föreningen.
  • Alla vinster måste bestämmas i förväg och får inte betalas ut automatiskt genom en maskin.

Registrering
Reglerna är enklare för den som vill anordna ett lokalt lotteri. Då behövs bara registrering av lotteriet och då får organisationen ha lotteriet i hela tre år. Det är kommunen som sköter registreringen om det inte handlar om ett lotteri i flera kommuner. Då är det Länsstyrelsen som sköter registreringen.

Även vid lotterier som bara kräver registrering måste själva lotteriet vara begränsat på många andra sätt också, förutom att lotterna säljs lokalt. Priserna får inte vara för fina, och reglerna måste följas för hur lotterna marknadsförs och hur vinstplanen och reglerna förmedlas till lottköparna, även om lotteriet enbart kräver registrering.

Inget tillstånd
Det behövs inget tillstånd alls om en organisation anordnar ett tillfälligt lotteri på en tillställning, till exempel. Det behövs inte heller tillstånd om priserna bara handlar om struntsummor eller om priserna handlar om varor eller tjänster istället för pengar.

Elektromagnetiska vågor
Om lotteriet sker via nyare teknik, såsom via radio eller TV, gäller samma regler som för fysiska spel om arrangören är svensk. Spel som är godkända på annat håll inom EU kan spelas av svenska medborgare, även via Internet. Det har EU fastslagit i ett par domar där frågan drivits av svenska staten.

Marknadsföring
Möjligheten att marknadsföra lotterier är mycket begränsade i Sverige. I allmänhet får inte lotterierna marknadsföras i tryckta eller digitala medier alls. Men många TV-bolag till exempel skickar sina sändningar som vi får ta del av från andra länder. Då kringgår de det svenska förbudet och kan marknadsföra lotterierna enligt den lag som finns där sändningen sker.