När är lotteriet en tävling?

När blir lotteriet en tävling?
Att delta i spel är mycket kul. Så spelar det egentligen någon roll om lagen tycker att det är en tävling eller ett lotteri? Ja, det gör det ? både för spelaren och för arrangören. Lotterier kräver tillstånd, medan tävlingarna inte gör det och lotterivinster är skattefria. Det är inte tävlingsvinster.

Lagen skiljer mellan lotteri och tävling. När ett spel går ut på att en person slumpmässigt vinner, utan att kunna påverka det på annat sätt än att gissa sig till vad det är i spelet som kommer att vinna, handlar ett spel om lotteri. När en spelare kan påverka resultatet genom att göra en aktivitet eller kunna något speciellt så handlar det om en tävling.

Inte alltid lätt
Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är en tävling och vad som är ett lotteri. Ibland får till och med myndigheterna och rättsväsendet problem med att tolka vad som är vad. I många fall kan spelaren själv påverka resultatet till viss del, men inte hela vägen. Då handlar det om en definitionsfråga ? är det ett lotteri, eller är det en tävling?

Enkäter och visitkort
Många gånger går det att vinna priser genom att delta i enkäter, eller att meddela sitt namn och nummer eller ge visitkortet till ett företag. Då är det faktiskt ett lotteri. Vinsten delas ut slumpmässigt. Även tävlingar som handlar om att gissa rätt om när ett jordskred ska ske, eller när något annat händer är också en gissningslek. Enligt lagen är alla gissningslekar ett lotteri. För att inte behöva tillstånd krävs då att en mycket begränsad grupp får delta. Medlemmarna i en förening, är inte alltid ett tillräckligt krav, men anställda på en förening och deltagare på ett visst medlemsmöte där medlemskap krävs är oftast sådana tillfällen lagen tillåter den här typen av lotterier.

Aktier som lotteri
Vem kan gissa sig till framtiden? Aktiemäklare påstår att de kan utläsa trender och veta hur bra en aktie kommer att bli. Men det tycker inte Kammarrätten. De avgjorde ett fall angående lotteri kontra en tävling år 2000, där spelarna skulle gissa sig till vilka aktier som skulle gå bäst utav ett antal aktier. Detta sågs som ett lotteri, inte en tävling. Det är bara ett exempel på hur svårt det kan vara när skillnaden mellan lotteri och tävling ska avgöras.

Gör skillnad
Definitionen mellan tävling och lotteri är viktig ur två aspekter. Dels är den viktig för arrangören, då tillstånd krävs för det ena (lotteri) men inte det andra. För spelaren är frågan minst lika viktig. Vinster i tävlingar ska beskattas. Vinster från lotterier är skattefria. Den som vill vara riktigt säker på att det är ett lotteri som det handlar om, kan lätt kolla upp bolaget som för spelet. Har de tillstånd eller inte?