Lotternas betydelse för föreningslivet

Lotter har stor betydelse för Sveriges föreningsliv
Skraplotter och andra lotter ger stor utdelning åt det svenska föreningslivet. Många föreningar bygger sin verksamhet på de inkomster som kommer ifrån de olika lotterierna, och hade inte klarat sig utan dessa pengar.

Det är inte lätt att få tillräckligt med pengar för att driva en ideell verksamhet idag. Det går åt mycket pengar för att hålla en verksamhet igång, och dessutom mängder med ideellt arbetande personer. För att få ekonomiska resurser att arbeta i för det välgörande ändamål som föreningarna vill arbeta med, deltar och arrangerar många föreningar lotterier.

Många miljoner
Varje år får föreningslivet i Sverige in miljoner kronor tack vare de olika lotterierna som arrangeras av enskilda föreningar och sammanslutningar av föreningar. Pengarna går till den verksamhet som föreningen bedriver. Det gäller också de spel som sker genom Svenska Spel, statens eget spelbolag. Här kommer en hel del pengar inte minst hästsporten till godo, tack vare spelen för trav och galopp. Spelet kommer också indirekt föreningarna till godo, genom skatteinbetalningar. Bolagens skatt går till verksamheter inom Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen.
Stor inkomstkälla.

Det här har bland annat inneburit att vi i Sverige kan skryta med att ha mycket välmående och aktiva ideella föreningar. De har genomgående ganska god ekonomi, även om inte alla bygger sin verksamhet på ett lotteri. Det är mest de kostsamma tävlingsföreningarna som har det svårt med ekonomin, liksom de riktigt små föreningarna. Den största andelen intäkter kommer i regel från medlemsavgifter. Men därefter kommer faktiskt lotterierna. Men även dessa lotteriinkomster kommer ofta från föreningsmedlemmarna. De köper lotter för att stödja den egna organisationen och spenderar tid på att sälja lotterna till andra. Statistik visar att nästan 24 % av inkomsterna i regel kommer från lotterier.

Olika spelformer
Under 1990-talet och början av 2000-talet var det Bingolotto som gällde. Spelet ökade däremot inte inkomsterna för föreningarna. Det var istället andra lotterier som fick stryka på foten. Nu under 2010 är det precis tvärtom. Nya spelformer tar över Bingolottos roll, och inkomsterna är ungefär densamma för föreningarna.

Stötta föreningen
Den som vill stötta föreningen gör rätt i att köpa en lott från dem, eller av ett spel där föreningen är medlem i. Det ger bra inkomster. För många av föreningarna får bra betalt för varje lott som säljs. Över en tia stycket är inte helt ovanligt.