Marknadsföring av Lotter

Att Marknadsföra lotter

Marknadsföring av lotter är lagligt i Sverige under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar är i grunden desamma som för andra reklamformer, och innebär att reklamen måste vara etiskt utformad. Det finns dessutom en regel som säger att reklam inte får ske för utländska lotterier. I övrigt finns inga begränsningar i marknadsföringslagen vad gäller just lotter.

Spelbolagen spenderar många hundra miljoner kronor på att få oss att handla lotter. Den allra mesta reklamen är helt laglig, men det finns också fall där det inte är lagligt att marknadsföra lotter. För marknadsföringen får inte ske hur som helst, och inte för vilket bolag som helst. I övrigt behöver också marknadsföringen följa för branschen god sed, och vare sig vilseleda eller förvirra. Informationen i reklamen ska vara saklig och sanningsenlig. Den får heller inte bli aggresiv.

Enorma summor

Bara ATG och Svenska Spel lägger ner hundratals miljoner kronor på att få oss köpa de statliga spelen. Det kan sägas vara lite underligt, då de samtidigt ska verka för att spelare inte ska bli beroende av den verksamhet som de bedriver. Oavsett, så verkar också reklamen ibland bli lite väl säljande. Det har hänt att ATG blivit fällda för aggressiv reklam. Svenska Spel är då lite mer moderata i sin utformning av reklamen. De väljer i huvudsak att marknadföra spel som inte anses ge spelberoende, som Triss, Lotto och Stryktipset.

Föreningarna

Föreningarna har mindre pengar att röra sig med och behöver överskottet själva. De annonserar inte alls lika mycket. Det är sällan de syns i TV, till exempel om det inte är så att de lyckats skapa ett program där deras lotter eller spel är i huvudfokus. Det har ju hänt en del gånger, som till exempel Bingolotto.

Redaktionellt material

Ingen reklam får kunna förväxlas med redaktionellt material i en tidning. Det har hänt att lotterier fällts för detta. Det gäller inte minst Postkodlotteriet, vars tidning kunde förväxlas med en oberoende tidning. Reklamformen stoppades. De ansågs dessutom tala osanning i texterna, där det talades om utdelningar som inte stämde med verkligheten. Däremot är det okej att ha ett eget program i TV för dessa spel, som Triss, Lotto och andra lotterivarianter.

Vilseledande

För det är helt och hållet förbjudet att vilseleda någon via reklam. Det gäller i de flesta länder. I exemplet med Postkodlotteriet handlade det om att de angav en felaktig maximal vinstsumma. Den vinstsumma som spelaren sades kunna vinna, var totalen av alla vinster, inte det som en enda person kunde vinna.

Reklam för utländska lotterier

Lagen anger också att utländska lotterier inte alls får marknadsföras i Sverige. Men det kan företag gå runt. Många mediebolag, som till exempel TV-stationer, har sitt säte utomlands och sänder också från ett annat land. Även om sändningarna når Sverige lyder då bolaget under den lag som finns i det land de verkar i. Många länder har lättare regler för reklam av spel än i Sverige. Numera är detta dock svårare. Allt fler utländska lagar börjar likna, eller till och med överträffa vår, när det gäller att vara restriktiva mot lotterireklam.

Sedan finns det media som helt enkelt struntar i reglerna i alla fall. De annonserar på, för att det troligen ger mer inkomster än vad boten blir. Ännu ett sätt att gå runt reglerna är att skicka reklamen via adresserade kuvert utan avsändare.