Svenska Spels verksamhet och struktur

svenska spel

Foto: Svenska Spel

Under 2009 genomfördes ett omfattande arbete med omvärldsanalys och översyn av hela verksamheten. Det har resulterat bland annat i omformulerad vision och värdegrund, nya strategier och en därefter anpassad organisation.

Ägarförhållanden

AB Svenska Spel startades 1997 och ägs till 100 % av svenska staten.

Bolagsordning

I Svenska Spels bolagsordning specificeras verksamhetsändamålet: Bolagets verksamhet skall vara att efter tillstånd av regeringen anordna lotterier om penningar och vadhållning (tippning) i samband med tävlingar samt bedriva förenlig verksamhet.

Gällande tillstånd

Regeringen lämnar olika former av tillstånd till Svenska Spel. De gällande tillstånden är följande:

Lotterier och vadhållning på idrottstävlingar

Regeringen har lämnat AB Svenska Spel tillstånd att anordna lotterier och vadhållning om pengar för allmänheten från och med den 1 januari 2010.

Värdeautomater

Regeringen har lämnat AB Svenska Spel tillstånd att anordnaspel på värdeautomater för allmänheten från och med den1 januari 2010.

Casinospel

Regeringen har lämnat AB Svenska Spel eller helägt dotterbolag tillstånd att från och med den 1 januari 2010 för allmänheten anordna en verksamhet inom casinospel, Casino Cosmopol. Under 2009 har ett omfattande arbete med omvärldsanalys och översyn av helaverksamheten genomförts. Det har resulterat bland annat i omformulerad vision och värdegrund, nya strategier och en därefter anpassad organisation med casinospel inklusive penningautomatspel och andra automatspel som avses i 6 § lotterilagen (1994:1000)
.

Poker över internet

Regeringen har lämnat AB Svenska Spel eller helägt dotterbolag tillstånd att anordna och förmedla pokerspel över internet från och med den 1 januari 2010.

Legal och operativ struktur

I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB SvenskaSpel och dotterbolagen Casino Cosmopol AB och Svenska
Spels Förvaltnings AB.